مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

آرشیو برچسب: مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شده‌گان جدیدالورود داشگاه علمی کاربردی شهرداری بانه پذیرفته‌شدگان جدید دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بانه ضمن تبریک ، توجه داشته باشید ثبت‌نام از تاریخ 95/7/14 لغایت 95/7/17 میباشد و این تاریخ قابل تمدید نیست. با بهمراه داشتن مدارک ذکر شده در جدول در تاریخهای فوق‌الذکر به مرکز آموزش علمی کاربردی [ادامه…]