مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

آرشیو برچسب: اینترنت

برگزاری کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء ومشاغل مرتبط در هفته پژوهش

برگزاری کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء ومشاغل مرتبط در هفته پژوهش هدف از برگزاری این کارگاه یک روزه که به همت مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی و آکادمی اینترنت اشیاء وابسته به هلدینگ بیتا ایجاد شناخت نسبت به موضوع مذکور که دانش روز بوده و می تواند باعث اشتغال- زایی درحوزه های مختلف شود بود. در [ادامه…]