مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

آرشیو برچسب: ایستگاه سلامت

حضور تیم سلامت مرکز بهداشت بانه در دانشگاه علمی کاربردی بانه

در روز چهارشنبه 95/10/1 با حضور تیم سلامت مرکز بهداشت بانه در دانشگاه علمی کاربردی بانه در ساختمان آموزشی دانشگاه و اقبال دانشجویان فعالیتهای ذیل در حوزه سلامت صورت پذیرفت. موضوعات مورد بحث: 1: معاینات رایگان پزشکی 2: مشاوره ازدواج دانشجویی 3: آموزش تغذیه و خود مراقبتی