مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

آرشیو برچسب: ایجاد هزار رشته مهارتی جدید

ایجاد هزار رشته مهارتی جدید

برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای ایجاد هزار رشته مهارتی جدید /   سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه افزایش کیفیت از مهمترین برنامه های این دانشگاه است، گفت: دانشگاه درحال برنامه ریزی برای معرفی هزار رشته مهارتی جدید است. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید در [ادامه…]