مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

گروه های آموزشی

گروه مدیریت

گروه مدیریت

نوشته شده در 20 اردیبهشت 1396 | ارسال دیدگاه |

کاردانی حرفه ای مدیریت امور دفتری کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار کارشناسی مدیریت کسب و کار معرفی رشته اخبار و اطلاعیه

گروه امداد و سوانح

گروه امداد و سوانح

نوشته شده در 20 فروردین 1396 | ارسال دیدگاه |

معرفی رشته امداد  سوانح کاردانی حرفه ای امداد و سوانح کارشناسی امداد و نجات اساتید گروه امداد و سوانح