مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

گروه های آموزشی

گروه مدیریت

گروه مدیریت

نوشته شده در 20 اردیبهشت 1396 | ارسال دیدگاه |

معرفی رشته مدیریت کسب و کار کاردانی حرفه ای مدیریت امور دفتری کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار کارشناسی مدیریت کسب و کار

گروه معماری و شهرسازی

گروه معماری و شهرسازی

نوشته شده در 20 اردیبهشت 1396 | ارسال دیدگاه |

معرفی رشته معماری بافت فرسوده کاردانی  فنی معماری شهری کاردانی شهرسازی کارشناسی معماری بافت فرسوده چارت دروس