مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

گزارش همایش توانمند سازی محلات حاشیه شهر

        گزارش همایش توانمند سازی محلات حاشیه شهر

در تاریخ پنجشنبه 27/8/1395 اتاق کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه با همکاری شهرداری بانه و شورای اسلامی شهر بانه و شرکت تعاونی شیلان بانو همایشی را تحت عنوان همایش توانمندسازی محلات حاشیه شهر بانه برگزار نمود. این همایش با استقبال پرشور بانوان تحت آموزش اتاق کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه مواجه گردید . برنامه های اجرایی این همایش که با حضور ریاست دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بانه و شهردار بانه و همچنین رییس و اعضای شورای اسلامی شهر بانه و روسای سایر ادارات و نهادهای شهر بانه برگزار شد به شرح ذیل می‌باشد.

1: تلاوت قرآن کریم توسط قاری طاها محمودی

2: نواختن سرود ملی

3: در آغاز همایش که با مجری گری آقای امید عبدالهی برگزار میشد با دعوت از خانم زریان عثمانی کارآفرین برتر کشور به عنوان مسئول اتاق کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه به روی سن و ایراد عرض خیر مقدم به مدعوین همراه شد . خانم زریان عثمانی به صورت اجمالی گزارشی از وضعیت اتاق کارآفرینی را ایراد نمودند.

سپس با دعوت از آقاق بابک رستم پور شهردار محترم شهر بانه، ایشان نیز به ایراد سخنرانی پرداخته و با اشاره به الحاق محلات حاشیه شهر به محدوده شهر نوید آن را دادند که ساکنان این سکونتگاههادر آینده نزدیک شاهد شکوفایی این محلات باشند. ایشان نیز با اشاره به فعالیتهای اتاق کارآفرینی دانگاه علمی کاربردی بانه و جلسات مشترکی که با این اتاق داشته‌اند از زحمات و پیگیری‌های ریاست دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بانه قدردانی نمودند.

در ادامه برنامه آقای عبدالواحد رفاعی رییس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه به عنوان سخنران با ایراد عرض خیر مقدم مدعوین و مهمانان به صورت تفصیلی به ارائه گزارشی از عملکرد اتاق کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه پرداختند و با اشاره به این نکته که دانشگاه علمی کاربردی به عنوان دانشگاه نسل سوم که رسالت کارآفرینی و مهارت افزایی را بدوش می‌کشد بر این نکته تاکید داشت که فعالیتهای اتاق کارآفرینی را توسعه بخشیده و توانمند سازی را به دیگر محلات شهر سرایت دهند. ایشان در پایان سخنرانی خود با قدردانی از از حمایتهای شهردار بانه و اعضای شورای اسلامی شهر بانه امید این را داشتند که در ادامه مسیر نیز این حمایتها صورت پذیرد. در پایان مراسم لوح‌های تقدیر به بانوان عضو اتاق کارآفرینی و بانوان توانمند محله مولوی از سوی آقای بابک رستم پور ( شهردار بانه)، آقای عبدالواحد رفاعی( رییس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه)، آقای سعداله عزیزپور( رییس شورای اسلامی شهر بانه )، آقای مصطفی شهیدی( عضو شورای اسلامی شهر بانه) اهدا شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.