مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

گزارش بازدید ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان

گزارش بازدید ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه

 

در تاریخ 23/6/1395 با حضور جناب آقای دکتر جوادی ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان و همراهان ایشان آقایان فکور و بهادر از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه بازدید بعمل آوردند. در نشستی که با سرپرست مرکز بانه جناب آقای عبدالواحد رفاعی داشتند، ایشان ضمن عرض خیرمقدم به جناب آقای دکتر جوادی و همراهان ایشان به ارائه گزارشی مبسوط از کارهایی که در این مرکز آموزشی صورت گرفته اعم از :

ادامه …..               

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.