مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

کاردانی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

برای دانلود چارت درسی رشته مدیریت کلیک کنید.

دیدگاه ها بسته شده اند.