مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

چهارمین نشست سراسری روسای مراکز علمی کاربردی در اهواز

شرکت در چهارمین نشستسراسری روسای مراکز علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی در اهواز

 

%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2

%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b21

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b2%db%b0%db%b4_%db%b1%db%b1%db%b4%db%b9%db%b2%db%b5

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.