مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

نشست ریاست دانشگاه و کارآفرینان

نشست ریاست دانشگاه با کارآفرینان بجهت ارائه خدمات مشاوره‌ای و کلینیکی مرتبط با کارآفرینی

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.