مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

نشست خدمات مشاوره‌ای اتاق کارآفرینی

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه در سال 1395عنوان کارآفرین برتر استان کردستان را کسب نمود که سند آن به پیوست ارائه گردیده است. این مرکز توانست با تاسیس اتاق کارآفرینی و ارائه خدمات مشاوره ای و کلینیکی ، طرح توانمند سازی محلات حاشیه شهر بانه را اجرا نماید و طی مدت زمانی کوتاه مقام اول کارآفرینی استان را بدست آورد.

نشست های با هدف ارائه خدمات مشاوره ای و کلینیکی در زمینه کارآفرینی، به صورت دوره ای در این مرکز برگزار میشود. این خدمات توسط کادری مجرب با مدیریت آقای عبدالواحد رفاعی برگزار می گردد.

.

.

تصاویر نشست ریاست دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بانه و کارآفرینان برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و کلینیکی مرتبط با کارآفرینی.

دانشگاه جامع علمی کاربردی بانه
دانشگاه علمی کاربردی بانه

دیدگاه ها بسته شده اند.