مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

نشست خدمات مشاوره‌ای اتاق کارآفرینی

نشست ریاست دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بانه و کارآفرینان برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و کلینیکی مرتبط با کارآفرینی.

دیدگاه ها بسته شده اند.