مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

مراسم رونمایی و نقد و بررسی از دو کتاب ترجمه شده توسط دکتر علی احمدی

در روز پنج شنبه 13 دی ماه 1397 ساعت 3 بعد از ظهر مراسم رونمایی و نقد و بررسی از دو کتاب ترجمه شده توسط دکتر علی احمدی در سالن همایش های دانشگاه علمی کاربردی بانه برگزار گشت.

این مراسم با نقد و بررسی و سخنرانی توسط اساتید و پژوهشگران برجسته همچون بابک صحرانورد، فاتح سعیدی، احمد شبانی ؛ همراه بود. و در نهایت دکتر علی احمدی نکاتی را در مورد کتاب هایی که ترجمه کرده اند در قالب سخنرانی به حضار ارائه نمودند.

در پایان مراسم نسخه های امضا شده ای از کتاب ها به عنوان یاد بود به رئیس دانشگاه علمی کاربردی بانه و همچنین مدیران و نمایندگان انجمن های  فرهنگی و اجتماعی فعال شهر بانه تقدیم شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.