مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

فصلنامه پژوهش و فناوری – شماره 1

فصلنامه شماره 1

برای دانلود مقالات روی عنوان مقاله کلیک نمایید.

 

فصلنامه شماره 1 شماره مقاله نام مقاله نام نویسندگان
1 تبیین نقش عوامل موثر بر شکل گیری خوشه فناوری شرکت های مهندسی مشاور ساختمان حسنعلی آقاجانی

سیده جواهر واردی

2 روش های انتخاب سبد پروژه با تاکید بر پروژه های توسعه فناوری عباس فدایی

مسعود ربیعه

3 تبیین عوامل موفقیت انتقال تکنولوژی برای رسیدن به کلاس جهانی بنگاه های اقتصادی حسن فارسیجانی

مهدی تیموریان

4 نقش فناوری شبکه اجتماعی آنلاین بر مشارکت مشتری میرزا حسن حسینی

مقداد امینیان

5 رتبه بندی عوامل کلیدی اثرگذار بر کیفیت سیستم های ارائه دهنده خدمات بانکداری اینترنتی نورمحمد یعقوبی

عبدالباسط مراد زاده

حامد کرد

6 بررسی نقش مدیریت دانش بر فرآیند مهندسی ارزش و تاثیر آن در فناوری و بهره وری صنعت ساخت و ساز (مطالعه موردی) ناصر صدرا ابرقویی
7 بررسی و شناسایی عوامل نهادی و موثر بر نظام نوآوری منطقه ای در خوشه های صنعتی (مطالعه موردی؛ صنعت کاشی و سرامیک) رضا سلامی

علی صفاری دربرزی

مرتضی خانی

دیدگاه ها بسته شده اند.