مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

ساختمان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه

ورودی دانشگاه علمی کاربردی بانه

آدرس ساختمان آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه: چهار راه اوقاف – جنب ساختمان مرکز بزرگ اسلامی

ورودی دانشگاه علمی کاربردی بانه

 

کلاس هوشمند دانشگاه علمی کاربردی بانه

 

سالن انتظار دانشگاه

 

کلاس هوشمند دانشگاه علمی کاربردی بانه

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.