مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

     دیدار هیئت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کردستان با شهردار بانه

 

 

در مورخه 15/8/1396 هیئتی از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کردستان جهت نظارت و بازرسی در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه حضور بهم رسانیدند و در دیدار با شهردار بانه جناب آقای وریا وثوقی به بررسی مسائل و مشکلات مرکز بانه پرداختند.

دیدگاه ها بسته شده اند.