مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

دانلود برنامه امتحانات

دانلود برنامه امتحانی رشته آی تی ( فناوری اطلاعات)

 

دانلود برنامه امتحانی رشته شهرسازی

 

دانلود برنامه امتحانی رشته معماری

 

دانلود برنامه امتحانی رشته امداد و سوانح

 

دانلود برنامه امتحانی رشته مدیریت کسب و کار

 

دانلود برنامه امتحانی رشته مدیریت امور دفتری

دیدگاه ها بسته شده اند.