مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

حضور هیئت نظارت واحد استانی در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه

در مورخه 15/8/1396 هیئتی از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کردستان جهت نظارت و بازرسی در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه حضور بهم رسانیدند.

دیدگاه ها بسته شده اند.