مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

حضور در نمایشگاه هفته پژوهش

حضور فعال و چشمگیر اتاق کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان کردستان در شهرستان سنندج که به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.

  

 

  

دیدگاه ها بسته شده اند.