مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

تقدیر از پرسنل و دانش آموزان مدرسه استثنایی تربیت

تقدیر از پرسنل و دانش آموزان مدرسه استثنایی تربیت به مناسبت روز نیکوکاری

 

 

068

 

090

 

069

 

094

 

073

 

096

 

دیدگاه ها بسته شده اند.