مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

تصاویر برگزاری امتحانات

تصاویر برگزاری امتحانات نیمسال دوم و ترم تابستان سال 95-94 دانشگاه علمی کاربردی بانه .

 

امتحانات نیمسال دوم 95-94

dsc00301

dsc00304

dsc00300

dsc00294

dsc00295

dsc00309

برگزاری امتحانات ترم تابستان 95-94

dsc00320

dsc00324

dsc00321

دیدگاه ها بسته شده اند.